Urząd Miasta Marki:

 • Klub Sportowy Markovia 2000 – adaptacja budynku
 • Budynek wielorodzinny – termomodernizacja
 • Budynek OPS – modernizacja
 • Budynek UM Marki – modernizacja elewacji

Urząd Miasta Wołomin:

 • Poradnia Leczenia Uzależnień Wołomin – adaptacja budynku

Urząd Miasta Kobyłka:

 • ZSP NR 2 Kobyłka – rozbudowa wejścia

SZPZLO Warszawa:

 • Przychodnia Rodzinna ul. Dąbrowszczaków – remont Przychodni Rodzinnej

Urząd Miasta Zielonka:

 • Przebudowa budynku ul. Piastowska
 • SP NR 2, Przedszkole Nr 5 – adaptacje, remonty
 • Budynek 22 ul. Wyszyńskiego – roboty wykończeniowe.

SZPZOZ Wołomin:

 • Przychodnia nocna i świąteczna pomoc lekarska,  Wołomin, ul. Sasina – modernizacja
 • Modernizacja oddziałów szpitalnych

Gmina Klembów:

 • Pałac w Woli Rasztowskiej budynek zabytkowy – modernizacja elewacji, schody wejściowe i tarasowe

PSP Wołomin:

 • Jednostka Ratowniczo Gaśnicza – kompleksowe roboty
  oraz inne roboty remontowo – budowlane w budynkach i instytucjach podległych Starostwu i Urzędom Miast i Gmin

Starostwo Powiatowe Wołomin:

 • Dom Dziecka Równe – remonty
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydz.  Geodezji Wołomin – modernizacja
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydz.  Geodezji Wołomin, ul. Powstańców- rozbudowa
 • ZS  Wołomin ul.  Legionów 85 –  remonty,  modernizacje,  termomodernizacja
 • LO  Radzymin, ul. Konstytucji  3 Maja 26 –budynek zabytkowy , elewacja wymiana okien skrzynkowych
 • ZS Tłuszcz ul. Radzymińska, remont hali sportowej
 • Ośrodek Wychowawczo – Rehabilitacyjny, ul. 1 Maja- modernizacja
 • ZSTZ Radzymin – remont pomieszczeń, termomodernizacja nowego budynku z robotami   branżowymi
 • „Moje Boisko Orlik 2012”- pomieszczenia szatniowo- sanitarne
 • GALERIA PRZY FABRYCZCE w Wołominie, ul. Orwida, – modernizacja
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wołomin ul. Legionów 85 – modernizacja
 • PUP Wołomin  – budowa budynku.

GAWBET - BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA

WYKONYWALIŚMY PRACE REMONTOWE MIN. DLA: